Roodband bandvink

Privacyverklaring

Oranjeband bandvink e1689408989712

Vogelvereniging Kleur en Zang IJsselstein

Privacyverklaring

Bij aanmelding van het lidmaatschap van de Vogelvereniging Kleur en Zang IJsselstein gaat u akkoord met de geldende privacyregels.

U verleent toestemming tot het verzamelen en gebruik van uw persoonsgegevens:

De Vogelvereniging Kleur en Zang IJsselstein kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u lid bent van de Vogelvereniging Kleur en Zang IJsselstein, en/of omdat u deze zelf bij het invullen de aanmelding op de website aan de Vogelvereniging Kleur en Zang IJsselstein verstrekt.

De Vogelvereniging Kleur en Zang IJsselstein kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboorte datum
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Kweeknummer
 • BSN-nummer bij bestellingen ringen beschermde vogelsoorten
 • Soort lidmaatschap voor contributiebetaling
 • Datum lidmaatschap i.v.m. jubilea
 • IBAN-nummer voor leden die per automatische incasso hun contributie betalen

Waarom de Vogelvereniging Kleur en Zang IJsselstein gegevens nodig heeft:

De Vogelvereniging Kleur en Zang IJsselstein verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen voor bijvoorbeeld activiteiten en nieuwsbrief.

Daarnaast kan de Vogelvereniging Kleur en Zang IJsselstein uw persoons-gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit ringenbestelling. Uw mailadres wordt ook opgenomen in ons systeem voor toezending van onze periodieke nieuwsbrief.

U verleent toestemming dat foto’s kunnen worden gemaakt en gepubliceerd op de website / media tijdens:

 • Bezoeken en deelnemen aan de vogeltentoonstelling
 • Bezoeken en deelnemen aan clubactiviteiten en
 • Activiteiten van de verenigingslid c.q. leden.

Indien u principiële bezwaren heeft dient u dit kenbaar aan de secretaris door te geven. Vermeld ook uw bezwaren welke wij vertrouwelijk in behandeling zullen nemen.

Hoe lang de Vogelvereniging Kleur en Zang IJsselstein de gegevens bewaard:

De Vogelvereniging Kleur en Zang IJsselstein bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan dat u lid bent bewaart.

Delen met anderen:

De Vogelvereniging Kleur en Zang IJsselstein verstrekt uw persoonsgegevens aan de NBvV, aangezien ieder A-lid aangesloten is bij de NBvV.

Bij het overdragen van de gegevens aan de NBvV is het privacy reglement van de NBvV van toepassing, welke via de site van de NBvV te downloaden zijn: https://www.nbvv.nl/downloads/

Wij delen uw persoonlijke gegevens met niemand, behalve om te voldoen aan de wet, onze website te ontwikkelen of onze rechten te beschermen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de secretaris, voor adres gegevens zie onderaan. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteits-bewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. De Vogelvereniging Kleur en Zang IJsselstein zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op u verzoek reageren.

Beveiligen:

De Vogelvereniging Kleur en Zang IJsselstein neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Vogelvereniging Kleur en Zang IJsselstein maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat zodat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. We slaan geen persoonlijke informatie op onze servers op, tenzij dit nodig is voor de voortdurende werking van onze site.

Uw gegevens kunnen alleen maar ingezien worden door de volgende personen:

 • Het dagelijks bestuur, te weten de voorzitter, penningmeester, secretaris en ICT
 • Onderlinge Tentoonstelling en/of District Tentoonstelling bestuursleden, te weten de voorzitter, penningmeester, secretaris en ICT

Wijzigingen in het privacybeleid:

Hoewel de meeste wijzigingen waarschijnlijk van ondergeschikt belang zijn, kan Vogelvereniging Kleur en Zang IJsselstein haar privacybeleid van tijd tot tijd en naar eigen goeddunken van Vogelvereniging Kleur en Zang IJsselstein wijzigen. Wij moedigen u aan om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen in het privacybeleid. Als u deze site blijft gebruiken na een wijziging in dit privacybeleid, betekent dit dat u een dergelijke wijziging accepteert.

Mocht u klachten en opmerkingen hebben, kunt u zich wenden tot de secretaris:

Hein van Rooijen
Telefoon: 030-6881113