Zangkanaries

Beste zangkanarieliefhebbers
Op de site www.zangkanaries.nl , is het mogenlijk foto’s van de wedstrijddagen te bekijken en voor wie wil luisteren: knop Alg. info en deel kanariezang.
Veel kijk- en luisterplezier.
Zangkennis,wat is dat?
Als je zangvogels kweekt en je wilt de zang in je vogels veredelen,dan is het logisch dat je ook iets moet weten over die zang.
Weet je er niets van, dan kun je nooit bewust de zang in een stam vogels verbeteren en blijft het altijd een geluksfactor.
Voor zangkennis hoef je geen muziek te kunnen lezen begrijpen, daar het lied van onze kanaries fonetisch beschreven wordt, daar bedoel ik mee dat iedere toer of toongreep in klinkers en medeklinkers wordt weergegeven.
Zangkennis krijg je door het leren van de toeren en veel naar verschillende vogels te luisteren.
Als je dat niet doet, zul je nooit zangkennis opdoen, zangkennis is nodig als je de vogels goed wilt begeleiden, maar zorgt er ook voor dat je als zangkanariekweker intensiever met je sport bezig bent en steeds meer van de zang van de vogels gaat houden,daar ze steeds weer nieuwe toeren brengen.
Zang is een combinatie van verschillende toeren , geerfd of aangeleerd die de vogel tot een lied samen weeft.
Zang is een uiting van mannelijke geslachtsdrift.
Als een vogeltje een toertje zingt of wat fluiten brengt dan wordt het niet als zang aangemerkt.
Zang is erfelijk, maar een vogel kan in zijn inprentperiode, wel degelijk toeren of toonstukken aanleren. Ook toeren van buitenvogels en andere geluiden die regelmatig herhaald worden zullen zij in hun voordracht ten gehore brengen.
Bij de beoordeling van een toer gaat de keurmeester altijd te werk volgens de drie trappen van vergelijking dat zijn voldoende,goed en zeer goed.
Stamharmonie wordt alleen gehonoreerd als de vogels hun lied als stam voortbrengen in gelijkheid met elkaar,ook al hebben de vogels alle vier in de stam een hoog aantal punten bij elkaar dan is het nog geen garantie voor stameenheid.
De zang moet harmonisch met elkaar worden voorgedragen en dit ter beoordeling van de keurmeester!!
De punten voor indruk worden alleen maar toegekend als de vogels ook indruk bij de keurmeester maken door hun lied vlot voor te dragen,anders niet!!!
Vogels die te vroeg opgekooid zijn hebben het nadeel dat ze bij hun eerste keuring niet voldoende punten behalen daar ze nog in volle studie zijn.
Je kunt als keurmeester geen punten geven voor toonstukjes die een student brengt.
Want de zangtoer wordt beoordeeld op lengte ,kracht,diepte en toonvolheid.
Aan geen van deze eisen kan de student voldoen,maar in de zangkast op een wedstrijd wordt de jonge vogel in verwarring gebracht door de verschillende variaties die ze in hun studietijd ten gehore krijgen wat weer funest is voor hun zang later!!!
Daar de vogel nog in zijn inprentperiode is kan hij van alles aanleren wat niet ten goede komt voor de kwaliteit van zijn familie lied.
Daarbij komt dat de vogels de hele week open staan en er meestal veel publiek komt zodat het beter had geweest als men had gewacht tot de vogel beter op zang was.
Pas als jonge mannen in de vlucht zingen en hun lied aan elkaar breien is de tijd gekomen om ze op te kooien.
De vogels moeten wel uitgeruid zijn om op zang te komen.
Let op een vogel die te vroegtijdig in de zangkast geplaatst wordt heeft een grote kans dat hij op een bepaald punt blijft steken en nog maanden in studie blijft.

klik

Keuring zangkanaries op Mondial 2015


frans laurijssen en een collega

klik

Harzers

Waterslagers

Nieuwe zangkooi

Timbrado

klik