Ringenbestelling voor 2023

Als lid van onze vereniging kunt u ringen bestellen via de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.
U krijgt een kweeknummer toegewezen en u kunt voortaan uw eigen jonge vogels ringen.
De ringen voor het jaar 2023 moeten in het vervolg door de kwekers zelf worden besteld bij de leverancier.
In het maandblad van maart 2022 is hier uitgebreid op ingegaan.
Voor informatie over het een en ander even kijken op de bondssite of contact opnemen met de ringencommisaris.
Zijn rol is dus veranderd in een ondersteunende.
Ga naar www.nbvv.nl en vervolgens naar de rubriek ringen. Heeft u problemen met bestellen neem dan contact op met ringencommissaris Hein van Rooijen, Schonauwen 63, 3401 HG IJsselstein,
telefoon 030-6881113.
Voor uitgebreide informatie over o.a. prijzen, maten en ringmateriaal kunt u eveneens terecht op de website van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, rubriek ringenbestelling .
Of mail de ringencommissaris email:h.m.v.rooijen@kleurenzang.nl

ringen