Ringenbestelling voor 2022

Als lid van onze vereniging kunt u ringen bestellen bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.
U krijgt een kweeknummer toegewezen en u kunt voortaan uw eigen jonge vogels ringen.
Per jaar zijn er vier bestelrondes

Bestelronde 1:
Bestellen 1 april-10 mei 2021
Uitlevering na 1 oktober 2021.
Bestellen niet meer mogelijk

Bestelronde 2 :
Bestellen 16 mei- 25 september 2021
Uitlevering na 15 december 2021.

Bestelronde 3 :
Bestellen 1 oktober- 25 januari 2022
Uitleverdatum uiterlijk 1 april 2022


Bestelronde 4 :
Bestellen 1 februari- 25 maart 2022
Uitleverdatum uiterlijk 15 mei 2022

Bestellingen na 1 april altijd spoedbestelling.
Hoe nu te bestellen? In het maartnummer van Onze Vogels 2021 zijn formulieren geplaatst voor het bestellen van ringen voor 2022
Ook kan men de bestelformulieren voor zowel de normale ringen als voor Europese cultuurvogels, downloaden via de website van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.
Ga naar www.nbvv.nl en klik op downloads, daarna rubriek ringen daar staan dan alle formulieren op om ringen te bestellen.
Ook kan met uit maandblad Onze Vogels, maart 2021 de formulieren handmatig invullen.
Formulieren mailen of opsturen naar ringencommissaris Hein van Rooijen, Schonauwen 63, 3401 HG IJsselstein,
telefoon 030-6881113.
Let op het geld moet worden overgemaakt op NL79INGB0002164511 t.n.v. H.v.Rooijen of contant te worden voldaan.
Voor uitgebreide informatie over o.a. prijzen, maten en ringmateriaal kunt u eveneens terecht op de website van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, rubriek ringenbestelling .
Of mail de ringencommissaris email:h.m.v.rooijen@kleurenzang.nl

ringen