Ringenbestelling 2020

Als lid van onze vereniging kunt u ringen bestellen bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.
U krijgt een kweeknummer toegewezen en u kunt voortaan uw eigen jonge vogels ringen.
Per jaar zijn er vier bestelrondes

Bestelronde 1:
Bestellen 1 april-15 mei 2019
Uitlevering na 1 oktober 2019.

Bestellen niet meer mogelijk

Bestelronde 2 :
Bestellen 16 mei- 1 oktober 2019
Uitlevering na 15 december 2019.

Bestellen niet meer mogelijk

Bestelronde 3 :
Bestellen 1 oktober- 1 februari 2020
Uitleverdatum uiterlijk 1 april 2020


Bestelronde 4 :
Bestellen 1 februari- 1 april 2020
Uitleverdatum uiterlijk 15 mei 2020

Bestellingen na 1 april altijd spoedbestelling.
Hoe nu te bestellen? In het maartnummer van Onze Vogels 2019 zijn formulieren geplaatst voor het bestellen van ringen voor 2020
Ook kan men de bestelformulieren voor zowel de normale ringen als voor Europese cultuurvogels, downloaden via de website van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.
Ga naar www.nbvv.nl en klikken op ringbestelling 2020, U kunt het formulier printen, invullen en met gelijktijdige betaling inleveren bij de ringencommissaris H.M. v. Rooijen op de clubavond of in een envelop in de brievenbus bij Hein Schonauwen 63, 3401 HG IJsselstein, telefoon 030-6881113.
Let op het geld moet worden overgemaakt op NL79INGB0002164511 t.n.v. H.v.Rooijen of contant te worden voldaan.
Voor uitgebreide informatie over o.a. prijzen, maten en ringmateriaal kunt u eveneens terecht op de website van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, rubriek ringenbestelling 2020.
Of mail de ringencommissaris email:h.m.v.rooijen@kleurenzang.nl

ringen