Jubilarissen 2020

Door het coronavirus zijn de jubilarissen helaas afgelopen mei op de bingo-avond niet gehuldigd.
Op de districtsvergadering is alleen Hein van Rooijen gehuldigd in verband met 60 jaar lidmaatschap bij de vereniging.

Hein van Rooijen – 60 jaar lid bij vogelvereniging Kleur en Zang.

Hein is tot heden 53 jaar secretaris, 53 jaar wedstrijdsecretaris van de tentoonstelling en 31 jaar ringencommissaris bij Kleur en Zang.
Ook is hij tot voor enkele jaren terug 25 jaar secretaris van het district Utrecht geweest.
Velen uit het district Utrecht zullen Hein kennen als een echte verenigingsman die altijd voor de vereniging en de vogelsport klaar staat.
Dankzij de goede sfeer en voldoende medewerking en belangstelling van de leden is het een eer om bij deze vereniging dit werk te verrichten.
Houd al die jaren ook vogels waar hij veel plezier aan beleeft en stuurt ook elk jaar vogels in op tentoonstellingen.
De bijbehorende speld en bloemen werden opgespeld en uitgereikt door de districtsvoorzitter van de provincie Utrecht, Ronald van der Putten.

Jenny Rijntjes – 40 jaar lid bij vogelvereniging Kleur en Zang.
Is al heel veel jaren een vaste kracht op de tentoonstellingen wat betreft hulp bij het rad van avontuur van vrijdagmiddag tot zondagmiddag.
Bij 50- en 60- jarig bestaan van de vereniging in de commissie gezeten om verschillende activiteiten te organiseren.
Ook dit gedaan voor de jeugddistrictsdag in 1990.
Altijd heel mooie vogels ingezonden op de tentoonstelling.
In 2018 is zij benoemd tot verenigingslid voor het vele werk dat zij al die jaren voor de vereniging gedaan heeft.

Gerard Rijntjes – 40 jaar lid bij vogelvereniging Kleur en Zang.
Zit vanaf januari 2016 in het bestuur als 2e voorzitter.
Vanaf 1988 al die jaren heel actief tijdens de tentoonstellingen, verzet nu nog steeds veel werk om er een mooie show van te maken.
Is altijd aanwezig bij de activiteiten die door de vereniging georganiseerd worden.
Trouwe inzender geweest op tentoonstellingen, helaas verleden jaar zijn hobby beëindigd.
In 2013 is hij benoemd tot verenigingslid voor het vele werk wat hij tot op heden voor de vereniging verricht heeft.

Adrie Strien – 40 jaar lid bij vogelvereniging Kleur en Zang.
Was in het verleden een trouwe inzender op de tentoonstelling met aparte soorten grote parkieten en is hiermee meerdere malen op grotere shows kampioen geworden.
Woont al jaren in Winterswijk maar is altijd nog trouw lid bij onze vereniging.

Hans van Randwijk – 40 jaar lid bij vogelvereniging Kleur en Zang.
Al die jaren meer ondersteunend dan actief lid geweest.
Is een vogelliefhebber die zijn hobby al vele jaren thuis beleeft.

Coos van Houten – 25 jaar lid bij vogelvereniging Kleur en Zang.
Is al die jaren meer ondersteunend dan actief lid.

Cees Reyn – 25 jaar lid bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.
Is nu enkele jaren lid bij onze vereniging.
In 2019 meegedaan op de tentoonstelling met postuurkanaries glosters.

Jubilarissen 2019

Sjaak Helsloot – 25 lid bij vogelvereniging Kleur en Zang Sjaak heeft voor het eerst met een tentoonstelling meegedaan in 2006 met turquoisine parkieten. Al die jaren daarna vrij regelmatig deze vogels ingezonden en ook zo nu en dan Europese cultuurvogels. Een trouwe bezoeker van de tentoonstelling met familie en kennissen. Haalt elk jaar een aantal advertenties op voor de catalogus. Ook een flink aantal loten voor het halve varken weet hij te verkopen. Nu krijg jij van mij - namens de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers - de speld van 25 jaar trouw aan Kleur en Zang opgespeld.

Cees van Zwienen – 25 jaar lid bij vogelvereniging Kleur en Zang Is een liefhebber die al jaren vogels houdt en deze ook op tentoonstellingen inzendt. Is begonnen in IJsselstein in 1994 met een stam japanse meeuwen zwartbruin. Is daarna nog wel eens veranderd van soort vogels en nu al jaren agaporniden. Behaalt op alle shows waar hij mee doet - ook de wereldshow - prijzen. Bezoek bijna altijd ook de activiteiten die de vereniging organiseert. Is tijdens de tentoonstelling een vaste kracht van het begin tot het einde en bij de verkoopklasse tijdens de openingsdagen Nu krijg jij van mij - namens de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers - de speld van 25 jaar trouw aan Kleur en Zang opgespeld.

Coen Veldhuizen – 40 jaar lid bij vogelvereniging Kleur en Zang Coen heeft de eerste paar jaar van zijn lidmaatschap kleurkanaries in de kleuren dominant wit en geel ingezonden op de tentoonstelling. Ondanks dat hij na die tijd geen vogels meer heeft, is hij de vereniging altijd trouw gebleven. Is mede met zijn broer eigenaar van Dierenspeciaalzaak De Witte Parkiet. Geven veel steun aan de vereniging door onder andere prijzen voor verlotingen tijdens de vergaderingen en gratis voer en toebehoren voor de tentoonstelling ter beschikking te stellen Haalt ook wat advertenties op voor de catalogus. Nu krijg jij van mij - namens de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers - de speld van 40 jaar trouw aan Kleur en Zang opgespeld.

Frans Laurijssen – 40 jaar lid bij Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers waarvan 21 jaar bij vogelvereniging Kleur en Zang Frans is een liefhebber van zangkanaries zowel harzers als waterslagers. Zend af en toe vogels in op de tentoonstelling. Al jaren keurmeester van deze vogels. Nu krijg jij van mij - namens de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers - de speld van 40 jaar trouw aan de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers opgespeld.

Cees Verhoef – 40 jaar lid bij Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers waarvan 20 jaar bij vogelvereniging Kleur en Zang Cees is een echte liefhebber van postuurkanaries, met name de lizard. In 1999 voor het eerst mee gedaan met de tentoonstelling en viel gelijk in de prijzen. Met alle tentoonstellingen waar hij aan mee doet - dus ook de wereldshow - behaalt hij prijzen. Zit bijna zijn hele lidmaatschap in de tentoonstellingscommissie en is van begin tot einde aanwezig om allerlei werkzaamheden te verrichten. Is een trouwe bezoeker van alle activiteiten die gehouden worden. Nu krijg jij van mij - namens de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers – de speld van 40 jaar trouw aan de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers opgespeld.

Jubilarissen 2018


Cees Westland – 60 lid bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers Cees, je hebt bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers vele jaren werkzaamheden verricht. Je bent daar zeer actief geweest in het districtsbestuur en in de commissie werving jeugd. Je hebt 35 jaar zitting gehad in het districtsbestuur waarvan 25 jaar als penningmeester en 10 jaar als voorzitter. Ook op de bondstentoonstellingen ben je jaren actief geweest voor ledenwerving. In 2006 ben je voor al deze werkzaamheden benoemd tot erelid van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Ook bij de vereniging ben je meer dan 50 jaar zeer actief geweest. 48 jaar zitting gehad in het bestuur als 2e voorzitter. Vanaf 1966 in de tentoonstellingscommissie gezeten met het draaien van rad van avontuur en ophalen van advertenties. Ook konden wij altijd een beroep op je doen als er andere werkzaamheden verricht moesten worden. Door je inzet is de vereniging in de loop der jaren een hele gezonde vereniging geworden.


Bert Swanink – 50 jaar lid bij vogelvereniging Kleur en Zang Bert is een echte liefhebber van gele kanaries die hij vele jaren bezit. Is altijd bereid, als er iets gedaan moet worden om hier aan mee te helpen. Al jaren een vaste medewerker op de tentoonstelling. Verzorgt daar de verkoopklasse en verkoopt vogels aan belangstellenden en vogelliefhebbers. Ook het ophalen van advertenties voor de catalogus is op zijn lijf geschreven. Nu krijg jij van mij – namens de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers - de speld van 50 jaar trouw aan Kleur en Zang opgespeld.
Jaap van Rhenen – 50 jaar lid bij vogelvereniging Kleur en Zang Jaap heeft vanaf zijn lidmaatschap maar weinig tentoonstellingen overgeslagen met inzenden van vogels. Kweekte in de beginjaren grasparkieten en is daarna overgegaan naar tropische vogels en zebravinken. Zend soms ook moeilijk te kweken vogels in, ondanks zijn drukke werkzaamheden in de slagerij. Op tentoonstellingen is hij bijna altijd succesvol met het behalen van kampioenschappen. Voor de bingo-avond, kaart- en sjoelavonden en rad van avontuur op de tentoonstelling krijgen wij tegen gereduceerde prijs lekkere rollades en worsten.
Eef de Lang – 50 jaar lid bij vogelvereniging Kleur en Zang Is een liefhebber die al die jaren al vogels houdt en deze ook op de tentoonstellingen inzendt. Hij is bij alle activiteiten van de vereniging aanwezig. Zit bijna zijn hele lidmaatschap in de tentoonstellingscommissie en is van het begin tot het einde aanwezig om allerlei werkzaamheden te verrichten. Elke ochtend voeren van de vogels en draagt zorg voor de verkoopklasse in de tentoonstellingszaal. Haalt elk jaar wat advertenties op voor de catalogus Brengt ook nog elke maand wat uitnodigingen rond in IJsselstein.


Herman Mastwijk – 40 jaar lid bij vogelvereniging Kleur en Zang Stuurt wisselend vogels in op de tentoonstelling. Tijdens de dag van de keuring is hij altijd aanwezig om vogels voor te dragen. Verricht werk achter de schermen, zorgt elke maand voor mooie fotokopieën van alle activiteiten die bij de vereniging plaatsvinden. Heeft in het verleden – toen wij zelf de catalogus nog maakten – heel veel afdrukken gemaakt van de advertentiepagina’s.
Rob Hazendonk – 25 jaar lid bij vogelvereniging Kleur en Zang Rob komt een enkele keer een bezoek brengen aan de tentoonstelling. Sponsort elk jaar met een advertentie in de catalogus.
Berend Krans – 25 jaar lid bij vogelvereniging Kleur en Zang Heeft het vogel kweken van zijn vader geleerd. Berend heeft met de eerste tentoonstelling in 1992 mee gedaan. Had daar 19 kleurkanaries zitten in de kleuren zilverbruin, bruin, bruinivoor, zilverisabel en goudagaat. Heeft tot op heden regelmatig in die 25 jaar vogels ingezonden op de tentoonstelling.

Wim van Rooy – 25 lid bij vogelvereniging Kleur en Zang
Wim heeft van november 1995 tot en met 2002 vogels ingezonden op de tentoonstelling.
Dit waren geel intensief en geel schimmel.
Is na die tijd altijd lid gebleven en bezoekt vrij regelmatig de kaart en sjoelavonden en ook op de tentoonstelling komt hij wel eens kijken.