Informatie

Beste bezoeker(ster)

Hierbij willen wij U wat meer informatie geven over de Vogelvereniging Kleur en Zang uit IJsselstein.
Opgericht op Januari 1950 en aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers onder codeY01.
De vereniging heeft zich ten doel gesteld de vogelsport te bevorderen, wij trachten dit te bereiken door het houden van vergaderingen en informatie bijeenkomsten waarin lezingen e.d.worden gehouden.
Ook kunnen leden op deze bijeenkomsten hun vogelervaringen uitwisselen. Ook wordt er in de vereniging hulp verstrekt inzake kweek en africhten van de vogels. Verder organiseert de vereniging jaarlijks haar onderlinge tentoonstelling.

Lidmaatschap

Voor volwassen leden bedraagt de contributie € 27,00 per jaar. Jeugdleden tot 17 jaar € 13,00 per jaar.
Verenigingsleden slechts € 13,00 per jaar.
Contributie moet bij vooruitbetaling worden voldaan.
Zodra het bedrag op onze rekening is bijgeschreven, zullen wij u als lid laten inschrijven bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers te Bergen op Zoom.
U ontvangt van deze bond uw kweeknummer, daarmee kunt u de benodigde ringen via onze ringencommissaris bestellen.

Jeugdleden

Jongens en meisjes tot en met 16 jaar kunnen zich aansluiten bij onze jeugdafdeling. Vanaf 6 jaar bestaat de mogelijkheid bondslid te worden van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Jeugdbondsleden hebben het recht om ringen te bestellen, en kunnen hierdoor meedingen naar alle bonds- en verenigingsprijzen. Jongens en meisjes tot 6 jaar kunnen slechts verenigingslid worden. Jaarlijks wordt naast de afdelingstentoonstelling, per district, een jeugddistrictdag gehouden. Deze dag kent een informeel karakter, de jeugdleden mogen naast de keurmeester meekijken, en leren zodoende waarop zij een vogel moeten beoordelen. Ook krijgen zij tips over de wijze waarop eventuele verbeteringen kunnen worden bereikt. Naast de jeugddistrictsdag kunnen de jeugdleden meedoen aan de jaarlijkse - door Kleur en Zang - georganiseerde afdelingstentoonstelling. Voor de jeugdleden zijn aparte prijzen te verdienen.

Zeven jeugdleden die kampioen geworden zijn op de tentoonstelling 2018 zijn, V.l.n.r.: Fleur Dijkstra, Tim Dijkstra, Levi Gremmé, Timo de Haan, Sven van Rooijen, Julian Vervoorn en Milan Vervoorn.

naar begin

Programma activiteiten

• Halfjaarlijkse vergaderingen
In januari is de jaarvergadering en in september wordt er een ledenvergadering gehouden die in het teken staat van de tentoonstelling in november. Ook worden op deze vergaderingen de lopende zaken binnen de vereniging besproken.


• Informatieavonden
Drie à vier keer per seizoen wordt er een informatieavond gehouden die leerzaam is.
Deze avonden worden meestal ondersteund door prachtige films en/of diabeelden.

•Ontspanningsavonden
Voor de kerst en voor de pasen wordt er een kaart- en sjoelavond gehouden, waar mooie prijzen te verdienen zijn.
Op het einde van het seizoen (maand mei) staat een gezellige bingo-avond gepland.
Eens in de vijf jaar (jubileumjaar) organiseren wij een dagje uit.• Tafelkeuring
In de maand oktober wordt een tafelkeuring gehouden. Een uitstekende mogelijkheid voor de liefhebber om zijn vogels te laten beoordelen door erkende keurmeesters alvorens ze in te zenden naar een tentoonstelling.
U kunt ook advies krijgen over de vogels indien u alleen hier mee wilt kweken.

 

Onze vraag is bent U vogelliefhebber(kweker) en nog niet aangesloten bij een vereniging, nodigen wij U geheel vrijblijvend uit eens een bezoekje te brengen aan een van onze verenigingsavonden.
Deze worden gehouden in het pand van
K.P.J. gebouw De Deel, Panoven 10a te IJsselstein. Aanvang 20.00 uur.
De datum vindt u bij de Agenda

Hopende U eens op een aktiviteit van de vereniging te mogen begroeten , namens de Kleur en Zang. secretaris Hein van Rooijen. info tel.030-6881113 of email:h.m.v.rooijen@kleurenzang.nlnaar begin

Webmaster Arie