Aanmelden

Word lid van onze vooruitstrevende vogelvereniging.

Wat krijgt u daarvoor:
Ledenvergaderingen en informatieavonden waarbij gastsprekers door middel van lezingen, films of dia’s aspecten van onze liefhebberij belichten.
Jaarlijkse tentoonstelling in december.
Dit hoogtepunt binnen onze vereniging geldt als één van de grootste en gezelligste vogelshows in de provincie Utrecht.
Prachtig maandblad Onze Vogels (verschijnt 12x per jaar).
Mogelijkheden om ringen te bestellen bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.
Kaart- en sjoelavonden voor de Kerst en Pasen.
Een gezellige bingo-avond in de maand mei.

Lidmaatschap bedraagt slechts € 27,00 per jaar, jeugdleden tot en met 17 jaar € 13,00.

Verenigingslid
Voor slechts € 13,00 bent u verenigingslid bij onze vereniging. U kunt dan mee doen met de jaarlijkse onderlinge tentoonstelling met al jaren ruim 600 vogels.
U KUNT ZICH AANMELDEN ALS LID VIA ONDERSTAAND FORMULIER.

Nota Bene
Bij het aangaan van het lidmaatschap conformeert u zich met de geldende privacyregels en verleent u toestemming tot het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens zoals, naam, adres, woonplaats, geboortedatum en bereikbaarheidgegevens zoals telefoon en email t.b.v de bedrijfsvoering van de NBvV en de vereniging.
Geeft toestemming voor het gebruik van deze gegevens t.b.v.
-Administratie- en contributieverwerking.
-Toezending van uitnodigingen voor bijeenkomsten.
-Het bestellen van ringen met een persoonsgebonden uniek nummer.
-Het beschikbaar stellen en opnemen van de verenigingsgegevens in een database voor het organiseren van tentoonstellingen.

Aanmeldingsformulier

Of neem kontakt op met

Hein van Rooijen tel. 030 6881113 of email:h.m.v.rooijen@kleurenzang.nl