Jubilarissen 2017

.

Hein van Rooijen 50 jaar secretaris Kleur en Zang
Vogelvereniging Kleur en Zang uit IJsselstein heeft Hein van Rooijen in het zonnetje gezet in verband met het feit dat hij 50 jaar secretaris is bij deze vereniging. Vanaf zijn twintigste heeft hij deze functie met veel passie bekleed en daar al die jaren veel plezier aan beleefd. Ook is hij al die jaren tentoonstellingssecretaris geweest. Een taak waar veel tijd in gaat zitten tijdens de voorbereiding en de dagen van de jaarlijkse vogelshow. Hij vindt het nog altijd bijzonder plezierig om deze activiteiten voort te zetten. Dit is mede te danken aan de gezellige sfeer bij de vereniging en er zijn altijd voldoende leden bereid om te helpen bij alle activiteiten. Als dank voor deze prestatie kreeg hij namens het bestuur en de leden uit handen van voorzitter Herman de Jong een week vakantie aangeboden.

Bernard van Dopperen 50 jaar lid bij vogelvereniging Kleur en Zang
Bernard heeft de hobby van zijn vader geleerd, is in hart en nieren een echte vogelliefhebber. Alle jaren is hij kweker van agaporniden. Een zeer trouwe inzender op de onderlinge tentoonstelling waar hij bijna elk jaar in de prijzen valt. Ook op districtstentoonstellingen en op de bondsshow behaalt hij regelmatig prijzen. Tot enkele jaren terug altijd s maandags aanwezig geweest om na de tentoonstelling de zaal op te ruimen. Nu krijg je van mij namens de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers de speld voor 50 jaar lid bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers opgespeld.

Henk Schalkwijk 50 jaar lid bij vogelvereniging Kleur en Zang
Henk is een lid die vooral in de jaren 70 en 80 veel voor de vereniging heeft betekend. Heeft begin jaren zeventig zitting gehad in de tentoonstellingscommissie. Was in die jaren ook een trouwe en grote inzender op de tentoonstellingen. In 1975 zaten van hem 122 vogels op de tentoonstelling waaronder 40 bandvinken, wildzang en diverse soorten spreeuwen. In 1979 wereldkampioen geworden op de bondsshow in Breda. In 1967, toen de penningmeester dat zelf niet meer kon, sprong Henk bij om de contributie van leden buiten IJsselstein met hem op te halen. Ondanks dat hij al jaren geen vogels meer heeft, is hij de vereniging altijd trouw gebleven. Tot op de dag van vandaag kunnen wij nog altijd een beroep op hem doen wat betreft transport van materiaal voor de tentoonstelling. Nu krijg je van mij namens de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers de spel voor 50 jaar lid bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers opgespeld

Theo Schalkwijk 50 jaar lid bij vogelvereniging Kleur en Zang
Theo heeft de hobby van zijn opa meegekregen. Hij is actief lid en zijn soort vogels zijn kleur- en postuurkanaries. Is al die jaren een van de steunpilaren bij de tentoonstelling. Dit betreft onder andere zorgen dat er elk jaar keurmeesters zijn voor de tentoonstelling, aanwezig op tentoonstelling van opbouw tot opruimen, helpen in de verkoopklasse en deze vogels proberen te verkopen. Haalt elk jaar nog steeds enkele advertenties op voor de catalogus. In het verleden voor de vereniging wel eens een tafelkeuring en voorlichtingsavond gegeven. Is al ruim 35 jaar keurmeester kleur en postuurkanaries. Nu krijg je van mij namens de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers de speld voor 50 jaar lid bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers opgespeld.

Jan van der Voorn 50 jaar lid bij vogelvereniging Kleur en Zang
Jan heeft vroeger tropische vogels en duiven gehouden en deed dit met volle inzet. In die jaren was hij ook actief bij het organiseren van de tentoonstelling. Hij is al vele jaren meer ondersteunend dan actief lid. Nu krijg je van mij namens de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers de spel voor 50 jaar lid bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers opgespeld.

Ron van Veen 25 jaar lid bij vogelvereniging Kleur en Zang
Hij is bijna 50 jaar lid van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Is eerst lid geweest bij vogelvereniging Avicultura in Woerden Is per 1 januari 1992 lid geworden bij onze vereniging. Voor het eerst in november 1993 vogels ingezonden op de tentoonstelling. Heeft een groot aantal jaren prachtige parkieten ingezonden op de tentoonstellingen en daarmee meerdere kampioenschappen gewonnen. De jaren dat hij niet inzond, was hij een trouwe bezoeker samen met zijn vrouw op de tentoonstelling.

Gerard van Schaik 40 jaar lid bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers
Is lid geworden 1 oktober 1976 bij de vogelvereniging in Vleuten. Daar altijd vogels ingezonden deze zijn meerdere keren gekeurd door Anton Westland en Theo Schalkwijk, keurmeesters van onze vereniging. De speld van 25 jaar lid van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers is door Cees Westland in Vleuten uitgereikt. Toen deze vereniging opgeheven werd lid geworden bij onze vereniging. Heeft in de Kloosterstraat mee gedaan met de districtstentoonstelling die door Kleur en Zang georganiseerd werd. Heeft geen vogels meer, is een trouwe bezoeker op de tentoonstelling. Nu krijg je van mij namens de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers de spel voor 40 jaar lid bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers opgespeld.

 

Alle jubilarissen met Sjaak van Bennekom, lid van het hoofdbestuur die de spelden uitreikt en Herman de Jong, voorzitter van de vereniging.

Jubilarissen 2016

Cees Westland 50 jaar lid bij vogelvereniging Kleur en Zang Cees, je bent op dit moment 58 jaar lid bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, waarvan 50 jaar bij Kleur en Zang. Je hebt 48 jaar zitting gehad in het bestuur als 2e voorzitter en ook in de tentoonstellings- commissie. Al die jaren heb je een grote verscheidenheid aan vogels ingezonden en behaalde daar mooie resultaten mee. Echte liefhebber, met goede vogels en dat blijkt elk jaar uit verschillende kampioenschappen op onderlinge- districtstentoonstellingen en bondsshow. Als hoogtepunt in 1991 op de wereldkampioenschappen in Bern zilver met een stam duiven. Tijdens de tentoonstellingen was je altijd aanwezig om veel werkzaamheden te verrichten, in het bijzonder het rad van avontuur. Op jou konden wij ook altijd een beroep doen als er andere werkzaamheden gedaan moesten worden. Vanaf 1971 advertenties opgehaald voor in de catalogus. Cees, bedankt voor de enorme inzet die jij al die jaren voor de vereniging gedaan hebt. In april 2006 ben je benoemd tot erelid van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Je hebt 35 jaar veel werk verricht in het districtsbestuur: waarvan 24 jaar als penningmeester en 11 jaar als voorzitter. Nu krijg je van mij namens de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers- de speld van 50 jaar trouw aan Kleur en Zang opgespeld.

Rinus Hagenaars 40 jaar lid bij vogelvereniging Kleur en Zang Hij is lid geworden 1 maart 1976. Gelijk in november van dat jaar vogels ingezonden op de tentoonstelling. Dit waren toen bastaarden, zebravinken, duifjes, witborstral en kwartels. Tot en met vandaag de dag altijd met veel vogels en een grote verscheidenheid meegedaan met de tentoonstellingen. In 1977 op de districtstentoonstelling ingezonden en behaalde daar 2 bondskruizen, met oranjekaakje x sint helenafazantje 91 punten en met talpacoduifje 88 punten. Ook al vele jaren een stuwende kracht tijdens de tentoonstelling. Is vanaf opbouw tot afbreken aanwezig om allerlei werkzaamheden te verrichten. De mooie vitrines met vogels worden ook elk jaar door hem gemaakt. Bij veel activiteiten van de vereniging aanwezig. Hij komt ook met goede tips tijdens de vergadering waar iedereen iets mee kan doen. Nu krijg je van mij namens de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers de speld voor 40 jaar trouw aan Kleur en Zang opgespeld.

Ron Muilwijk - 25 jaar lid bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers Ron is 25 jaar lid bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Vanaf 1 april 2003 lid bij onze vereniging. Gelijk dat jaar in november mee gedaan met inzenden van vogels op de tentoonstelling. Heeft bijna al die jaren daarna kanaries ingezonden met erg veel verschillende kleuren in de mozaiken serie. Echte kanarieliefhebber, komt elk jaar met mooie vogels. Hij heeft de vogelhobby met de paplepel ingegoten gekregen van zijn vader en is ook al een aantal jaren keurmeester kleurkanaries. Nu krijg je van mij namens de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers de speld voor 25 jaar lid bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers opgespeld.

Jubilarissen 2015

Wil van Eijndthoven, 25 jaar lid bij de vereniging. Heeft onder andere de volgende vogels gehad, wildzang en grote parkieten. Al jaren geen vogels meer maar altijd een trouw lid gebleven van de vereniging. Wil heeft zich een flink aantal jaren voor meer dan 100% ingezet door prachtige fruitmanden te maken voor zowel bingo-avonden, kaart- en sjoelavonden.

Leo Oosterbosch, 50 jaar lid bij de vereniging. Leo stuurt elk jaar vogels in op de tentoonstelling. In het verleden waren dit prachtige tropische vogels, zonne astrilde, elfen astrilde en emblema picta. Tegenwoordig zijn dit parkieten.

Beide jubilarissen naast elkaar op de foto.