Jubilarissen 2018


Cees Westland – 60 lid bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers Cees, je hebt bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers vele jaren werkzaamheden verricht. Je bent daar zeer actief geweest in het districtsbestuur en in de commissie werving jeugd. Je hebt 35 jaar zitting gehad in het districtsbestuur waarvan 25 jaar als penningmeester en 10 jaar als voorzitter. Ook op de bondstentoonstellingen ben je jaren actief geweest voor ledenwerving. In 2006 ben je voor al deze werkzaamheden benoemd tot erelid van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Ook bij de vereniging ben je meer dan 50 jaar zeer actief geweest. 48 jaar zitting gehad in het bestuur als 2e voorzitter. Vanaf 1966 in de tentoonstellingscommissie gezeten met het draaien van rad van avontuur en ophalen van advertenties. Ook konden wij altijd een beroep op je doen als er andere werkzaamheden verricht moesten worden. Door je inzet is de vereniging in de loop der jaren een hele gezonde vereniging geworden.

Bert Swanink – 50 jaar lid bij vogelvereniging Kleur en Zang Bert is een echte liefhebber van gele kanaries die hij vele jaren bezit. Is altijd bereid, als er iets gedaan moet worden om hier aan mee te helpen. Al jaren een vaste medewerker op de tentoonstelling. Verzorgt daar de verkoopklasse en verkoopt vogels aan belangstellenden en vogelliefhebbers. Ook het ophalen van advertenties voor de catalogus is op zijn lijf geschreven. Nu krijg jij van mij – namens de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers - de speld van 50 jaar trouw aan Kleur en Zang opgespeld.
Jaap van Rhenen – 50 jaar lid bij vogelvereniging Kleur en Zang Jaap heeft vanaf zijn lidmaatschap maar weinig tentoonstellingen overgeslagen met inzenden van vogels. Kweekte in de beginjaren grasparkieten en is daarna overgegaan naar tropische vogels en zebravinken. Zend soms ook moeilijk te kweken vogels in, ondanks zijn drukke werkzaamheden in de slagerij. Op tentoonstellingen is hij bijna altijd succesvol met het behalen van kampioenschappen. Voor de bingo-avond, kaart- en sjoelavonden en rad van avontuur op de tentoonstelling krijgen wij tegen gereduceerde prijs lekkere rollades en worsten.
Eef de Lang – 50 jaar lid bij vogelvereniging Kleur en Zang Is een liefhebber die al die jaren al vogels houdt en deze ook op de tentoonstellingen inzendt. Hij is bij alle activiteiten van de vereniging aanwezig. Zit bijna zijn hele lidmaatschap in de tentoonstellingscommissie en is van het begin tot het einde aanwezig om allerlei werkzaamheden te verrichten. Elke ochtend voeren van de vogels en draagt zorg voor de verkoopklasse in de tentoonstellingszaal. Haalt elk jaar wat advertenties op voor de catalogus Brengt ook nog elke maand wat uitnodigingen rond in IJsselstein.


Herman Mastwijk – 40 jaar lid bij vogelvereniging Kleur en Zang Stuurt wisselend vogels in op de tentoonstelling. Tijdens de dag van de keuring is hij altijd aanwezig om vogels voor te dragen. Verricht werk achter de schermen, zorgt elke maand voor mooie fotokopieën van alle activiteiten die bij de vereniging plaatsvinden. Heeft in het verleden – toen wij zelf de catalogus nog maakten – heel veel afdrukken gemaakt van de advertentiepagina’s.
Rob Hazendonk – 25 jaar lid bij vogelvereniging Kleur en Zang Rob komt een enkele keer een bezoek brengen aan de tentoonstelling. Sponsort elk jaar met een advertentie in de catalogus.
Berend Krans – 25 jaar lid bij vogelvereniging Kleur en Zang Heeft het vogel kweken van zijn vader geleerd. Berend heeft met de eerste tentoonstelling in 1992 mee gedaan. Had daar 19 kleurkanaries zitten in de kleuren zilverbruin, bruin, bruinivoor, zilverisabel en goudagaat. Heeft tot op heden regelmatig in die 25 jaar vogels ingezonden op de tentoonstelling.

Wim van Rooy – 25 lid bij vogelvereniging Kleur en Zang
Wim heeft van november 1995 tot en met 2002 vogels ingezonden op de tentoonstelling.
Dit waren geel intensief en geel schimmel.
Is na die tijd altijd lid gebleven en bezoekt vrij regelmatig de kaart en sjoelavonden en ook op de tentoonstelling komt hij wel eens kijken.

Jubilarissen 2017

Hein van Rooijen 50 jaar secretaris Kleur en Zang
Vogelvereniging Kleur en Zang uit IJsselstein heeft Hein van Rooijen in het zonnetje gezet in verband met het feit dat hij 50 jaar secretaris is bij deze vereniging. Vanaf zijn twintigste heeft hij deze functie met veel passie bekleed en daar al die jaren veel plezier aan beleefd. Ook is hij al die jaren tentoonstellingssecretaris geweest. Een taak waar veel tijd in gaat zitten tijdens de voorbereiding en de dagen van de jaarlijkse vogelshow. Hij vindt het nog altijd bijzonder plezierig om deze activiteiten voort te zetten. Dit is mede te danken aan de gezellige sfeer bij de vereniging en er zijn altijd voldoende leden bereid om te helpen bij alle activiteiten. Als dank voor deze prestatie kreeg hij namens het bestuur en de leden uit handen van voorzitter Herman de Jong een week vakantie aangeboden.

Bernard van Dopperen 50 jaar lid bij vogelvereniging Kleur en Zang
Bernard heeft de hobby van zijn vader geleerd, is in hart en nieren een echte vogelliefhebber. Alle jaren is hij kweker van agaporniden. Een zeer trouwe inzender op de onderlinge tentoonstelling waar hij bijna elk jaar in de prijzen valt. Ook op districtstentoonstellingen en op de bondsshow behaalt hij regelmatig prijzen. Tot enkele jaren terug altijd ’s maandags aanwezig geweest om na de tentoonstelling de zaal op te ruimen. Nu krijg je van mij – namens de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers – de speld voor 50 jaar lid bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers opgespeld.

Henk Schalkwijk – 50 jaar lid bij vogelvereniging Kleur en Zang
Henk is een lid die vooral in de jaren 70 en 80 veel voor de vereniging heeft betekend. Heeft begin jaren zeventig zitting gehad in de tentoonstellingscommissie. Was in die jaren ook een trouwe en grote inzender op de tentoonstellingen. In 1975 zaten van hem 122 vogels op de tentoonstelling waaronder 40 bandvinken, wildzang en diverse soorten spreeuwen. In 1979 wereldkampioen geworden op de bondsshow in Breda. In 1967, toen de penningmeester dat zelf niet meer kon, sprong Henk bij om de contributie van leden buiten IJsselstein met hem op te halen. Ondanks dat hij al jaren geen vogels meer heeft, is hij de vereniging altijd trouw gebleven. Tot op de dag van vandaag kunnen wij nog altijd een beroep op hem doen wat betreft transport van materiaal voor de tentoonstelling. Nu krijg je van mij – namens de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers – de spel voor 50 jaar lid bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers opgespeld

Theo Schalkwijk – 50 jaar lid bij vogelvereniging Kleur en Zang
Theo heeft de hobby van zijn opa meegekregen. Hij is actief lid en zijn soort vogels zijn kleur- en postuurkanaries. Is al die jaren een van de steunpilaren bij de tentoonstelling. Dit betreft onder andere zorgen dat er elk jaar keurmeesters zijn voor de tentoonstelling, aanwezig op tentoonstelling van opbouw tot opruimen, helpen in de verkoopklasse en deze vogels proberen te verkopen. Haalt elk jaar nog steeds enkele advertenties op voor de catalogus. In het verleden voor de vereniging wel eens een tafelkeuring en voorlichtingsavond gegeven. Is al ruim 35 jaar keurmeester kleur en postuurkanaries. Nu krijg je van mij – namens de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers – de speld voor 50 jaar lid bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers opgespeld.

Jan van der Voorn – 50 jaar lid bij vogelvereniging Kleur en Zang
Jan heeft vroeger tropische vogels en duiven gehouden en deed dit met volle inzet. In die jaren was hij ook actief bij het organiseren van de tentoonstelling. Hij is al vele jaren meer ondersteunend dan actief lid. Nu krijg je van mij – namens de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers – de spel voor 50 jaar lid bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers opgespeld.

Ron van Veen – 25 jaar lid bij vogelvereniging Kleur en Zang
Hij is bijna 50 jaar lid van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Is eerst lid geweest bij vogelvereniging Avicultura in Woerden Is per 1 januari 1992 lid geworden bij onze vereniging. Voor het eerst in november 1993 vogels ingezonden op de tentoonstelling. Heeft een groot aantal jaren prachtige parkieten ingezonden op de tentoonstellingen en daarmee meerdere kampioenschappen gewonnen. De jaren dat hij niet inzond, was hij een trouwe bezoeker samen met zijn vrouw op de tentoonstelling.

Gerard van Schaik – 40 jaar lid bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers
Is lid geworden 1 oktober 1976 bij de vogelvereniging in Vleuten. Daar altijd vogels ingezonden deze zijn meerdere keren gekeurd door Anton Westland en Theo Schalkwijk, keurmeesters van onze vereniging. De speld van 25 jaar lid van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers is door Cees Westland in Vleuten uitgereikt. Toen deze vereniging opgeheven werd lid geworden bij onze vereniging. Heeft in de Kloosterstraat mee gedaan met de districtstentoonstelling die door Kleur en Zang georganiseerd werd. Heeft geen vogels meer, is een trouwe bezoeker op de tentoonstelling. Nu krijg je van mij – namens de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers – de spel voor 40 jaar lid bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers opgespeld.

 

Alle jubilarissen met Sjaak van Bennekom, lid van het hoofdbestuur die de spelden uitreikt en Herman de Jong, voorzitter van de vereniging.