Aanmelden

Wordt lid van onze vooruitstrevende vogelvereniging.
Wat krijgt u daarvoor:
Ledenvergaderingen en informatieavonden waarbij gastsprekers door middel van lezingen, films of dia’s aspecten van onze liefhebberij belichten.
Jaarlijkse tentoonstelling in december.
Dit hoogtepunt binnen onze vereniging geldt als één van de grootste en gezelligste vogelshows in de provincie Utrecht.
Prachtig maandblad Onze Vogels (verschijnt 12x per jaar).
Mogelijkheden om ringen te bestellen bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.
Kaart- en sjoelavonden voor de Kerst en Pasen.
Een gezellige bingo-avond in de maand mei.

Lidmaatschap bedraagt slechts € 25,00 per jaar, jeugdleden tot en met 17 jaar € 13,00.

Verenigingslid
Voor slechts € 13,00 bent u verenigingslid bij onze vereniging. U kunt dan mee doen met de jaarlijkse onderlinge tentoonstelling met al jaren ruim 600 vogels.
U KUNT ZICH AANMELDEN ALS LID VIA ONDERSTAAND FORMULIER.

Aanmeldingsformulier

Of neem kontakt op met

Hein van Rooijen tel. 030 6881113 of email:h.m.v.rooijen@kleurenzang.nl